నా జీవితంలో అంతగొప్ప దర్శకుడిని చూడలేదు

Latest Telugu News Updates

నా జీవితంలో అంతగొప్ప దర్శకుడిని చూడలేదు

rajamouli

బాహుబలి సినిమాకి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు యం.యమ.కీరవాణి సంగీతం అందించారు. అయితే ఆయన కేవలం సంగీతం అందించడం వరకే తన పని అన్నట్లుగా భావించకుండా………...Read More……..

View original post

Advertisements